Totes les entrades de admin

Neus Castells

Neus Castells / Nash Alex Sasha

Avui us escric per parlar de l’Àlex. Vaig iniciar a treballar amb l’Àlex al setembre del 2010 al Servei d’Atenció Carrilet, durant dos anys. L’Àlex és un nen curiós, inquiet, observador, molt sensible i afectuós. L’Àlex és un nen diagnosticat d’autisme. L’Àlex no percep el món de la manera que ho fa la majoria de les persones, a vegades el viu de manera inquietant i amb desconcert. Això fa que sovint es pregunti el per què de moltes coses, el per què de les respostes de les persones, els motius, i et pregunta insistentment: i per què?. Li costa anticipar les accions dels altres ja que la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre és escassa i això comporta que el món sigui imprevisible, generant-li molta angoixa. Per intentar posar-nos al seu lloc, és com si no sabéssim traduir el significant d’un semàfor i per tant, cada vegada que volguéssim creuar una avinguda transitada sentiríem por perquè no sabríem el moviment dels cotxes, si pararan, si seguiran, en definitiva, si estem segurs o estem en risc. La vida de l’Àlex és una mica així.

Per sort, l’Àlex ha rebut ajuda de professionals que els seus pares han assumit amb esforç, constància i dedicació, com diuen “és el seu futur”, i sí, aquesta és la gran por de les famílies.  “Què serà de l’Àlex quan nosaltres no hi siguem?”, es pregunten. El treball psicoterapèutic relacional és vetllar pel seu benestar emocional i pel seu desenvolupament psíquic i humà afavorint un funcionament el més òptim i autònom possible. Ajudar-lo a ser responsable de les seves coses, ajudar-lo a aprendre, ajudar-lo a gestionar les seves emocions, ajudar-lo a entendre el món.

Jo he tingut la sort de conèixer a l’Àlex. Hem fet un trosset del seu camí junts. Aquest temps ens hem enfadat, ens hem divertit, ens hem emocionat, ens hem vist. Hem pogut parlar de les seves pors, del seu malestar, de les coses que no comprèn. Ara és més capaç de regular-se, d’expressar les seves emocions, d’organitzar-se, d’establir vincles.

I ara és una altra etapa del camí i és imprescindible seguir treballant. I des d’aquí col·laborar amb la família per demanar el suport econòmic per tal que l’Àlex segueixi el seu camí el més feliç possible.

Neus Castells i Gessé
Psicòloga
Número de Col·legiada 15577
Barcelona a 16 de març del 2013

Moltes gràcies Capellades

Mercat Figueter Capellades

El passat diumenge 16 de març vam estar al Mercat Figueter de Capellades per donar a conèixer la nostra iniciativa i seguir recollint fons per ajudar l’Àlex. L’experiència va ser tot un èxit i va ser possible gràcies a la Gràcia Bartroli, que ens va cedir un espai davant de la seva botiga, “El racó de la Gràcia“, on hi podeu trobar regals i complements.

Durant la jornada, que es va celebrar en un dia fantàstic, vam donar a conèixer la iniciativa a totes les persones que van visitar la nostra parada, mostrant els articles solidaris personalitzats de l’Associació Nash Alex Sasha, el que ens va permetre continuar recollint més fons. Per nosaltres va ser tot un orgull poder arribar a tanta gent i difondre la nostra iniciativa.

El Mercat Figueter de Capellades és la principal fira anual d’aquesta població anoienca, molt a prop d’Igualada. Aquesta fira té els seus inicis segles enrere, quan, el segon diumenge de quaresma, se celebrava una fira en la qual s’hi venien diferents productes característics d’aquesta festa religiosa, com la pesca salada, el bacallà i els fruits secs. Entre tots ells destacaven les populars figues, que s’havien assecat i ensucrat prèviament a cada casa. Ara el Mercat Figueter és una mostra cultural i econòmica de Capellades i una festa plena d’activitats culturals i lúdiques dirigides al gran públic.

Per tot això, moltes gràcies Capellades!

Aina Pijoan

Aina Nash Alex Sasha

Vaig conèixer a l’Àlex Gómez Máximo a l’octubre de 2008 quan treballava al Servei d’Atenció Carrilet (SAC), realitzant tractaments com a psicòloga de nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’Àlex i la seva família buscaven un servei que els pogués explicar què li passava al seu fill i on poder-los ajudar a comprendre i fer-se càrrec de les dificultats que presentava. Vaig realitzar el procés diagnòstic confirmant que l’Àlex era un nen amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), i una vegada explicat i proposats els objectius terapèutics als pares vam iniciar el tractament setmanal.

El procés realitzat amb l’Àlex va ser complex, el treball es va fer conjuntament amb la família i l’escola ordinària, sempre coordinats i avançant de manera conjunta. Tots estàvem molt implicats per tal que l’Àlex cada vegada tingués una millor qualitat de vida i anés desenvolupant els recursos necessaris per comunicar-se, relacionar-se i expressar-se d’una manera més adequada i connectada amb el món que l’envoltava.

L’evolució durant el tractament va ser molt bona. A nivell individual l’Àlex va anar aprenent a regular-se, a comprendre i comunicar, a expressar el seu afecte i necessitats, a sentir-se estimat i estimar d’una manera més tranquil·la i segura, cada vegada tenia més confiança en sí mateix i en sentir-se capaç de fer-se gran, de fer cada dia més coses que el feien sentir feliç. Amb la família vam treballar el seu procés personal com a pares de l’Àlex, a comprendre les dificultats, i com acompanyar i contenir al seu fill en el patiment. I finalment amb l’escola ordinària vam fer un treball de coordinació i seguiment per tal que l’entorn de l’Àlex a nivell escolar fos el millor possible. Aquesta tasca la va fer de manera més específica altra psicòloga del servei, que també va col·laborar en la realització d’un seguiment mensual amb la família.

Cal esmentar que es va iniciar un tractament amb medicació per ajudar a l’Àlex en les seves dificultats per regular les conductes més disruptives que interferien en el tractament de psicoteràpia, en la relació amb als pares i l’escola. A partir de l’inici del tractament farmacològic aquestes conductes van quedar molt més contingudes facilitant que l’evolució del procés fos més fàcil i positiva. Aquesta tasca la va fer la psiquiatra del servei fent un seguiment psiquiàtric i psicofarmacològic de l’Àlex i assessorament als pares amb freqüència periòdica.

El tractament amb mi va finalitzar al juliol de 2010, quan per qüestions laborals vaig deixar de treballar al Servei d’Atenció Carrilet (SAC). El comiat va ser tranquil, serè, però amb pena i enyorança. L’Àlex va continuar sent atès per una altra psicòloga del servei, i sempre va quedar molt reforçada la necessitat de continuar treballant amb ell, tant per les dificultats que encara presentava com per la bona evolució que estava fent, i la gran quantitat de recursos que cada vegada era més capaç de desplegar. Calia treballar molt encara, aprofitant que l’Àlex s’estava beneficiant molt d’un espai de psicoteràpia. I així em consta que va ser.

Quan penso en la història de l’Àlex, el seu origen, la seva trobada amb els que serien els seus pares, el seu viatge intern, els impactes que va patir els primers mesos de la seva vida, sento que és un lluitador, que és molt valent, que se’n sortirà, que s’ho mereix, i els seus pares també. Recordo com venien cada setmana a treballar amb mi, compromesos, confiats, agraïts. I aquesta actitud l’han tingut fins ara. I l’han de continuar tenint. Aquest és un pilar fonamental per la bona evolució de l’Àlex, la il·lusió, l’esperança, la confiança, la creença.

Els nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), quant abans siguin tractats millor és el pronòstic. I el final del tractament no té un objectiu concret. Les expectatives que poden plantejar-se uns pares en millorar la qualitat de vida del seu fill no tenen fi ni límit. Els pares de l’Àlex sempre han lluitat per conèixer, aprendre i oferir al seu fill tot allò que era positiu per a la seva evolució. I així ho continuen fent.

L’Àlex ha canviat molt des de que el vaig conèixer, i cal que encara canviï més, cal acompanyar-lo, oferir-li un espai, un tractament, una teràpia, que continuï estimulant els seus recursos i capacitats. No és just que no sigui així. Per aquest motiu la família em va informar de les dificultats que estaven tenint per continuar amb els tractaments realitzats fins ara, i conjuntament amb tots els professionals que hem intervingut en l’atenció i tractament del nen vaig decidir redactar aquest escrit, perquè serveixi de testimoni, de crit i de denúncia, per trobar i reunir les ajudes que siguin necessàries per tal que tot continuï endavant, i sentir-nos contents de que ha valgut la pena, perquè lluitar sempre val la pena.

Com a psicòloga i psicoterapeuta dono fe que és molt important que l’Àlex, i la seva família, puguin disposar dels recursos necessaris per continuar treballant i tractant les dificultats que presenta el nen com a conseqüència del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) que pateix.

Aina Pijoan i Mas
Psicòloga i Psicoterapeuta,
Número de Col·legiada 14056
Barcelona, 18 de Gener de 2013

Àfrica López

Àfrica López

Sóc l’Àfrica, la mestra d’educació especial que va treballar amb l’Àlex durant els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010 a l’escola ordinària on assistia l’alumne.

Durant aquests cursos cal dir que la trajectòria de l’Àlex va patir canvis importants.

L’Àlex era un alumne especial, que requeria també d’una atenció i suport específics. Era un nen amb uns trets peculiars; destacaven els següents: dificultat per centrar la mirada vers l’altre, moviments estereotipats, activitat motora excessiva i incontrolada, dificultats de comunicació; però sobretot destacava la seva desconnexió del món.

Tot i aquestes característiques, el procés diagnòstic de l’Àlex va ser llarg i complicat. Tant des de l’àmbit familiar com escolar, es percebien els trets diferencials de l’Àlex i les seves dificultats per connectar-se amb la realitat.  La família va fer infinitat de passos amb diversos centres i professionals, però no arribaven a un diagnòstic clar que els orientés sobre com ajudar al seu fill. Finalment, van aconseguir-ho, sent diagnosticat de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i llavors, poc a poc, el conjunt de professionals que treballàvem amb l’Àlex vam poder ajudar-lo de forma més ajustada. M’agradaria assenyalar el canvi que va realitzar l’Àlex una vegada va començar a prendre la medicació; llavors era més capaç de connectar i el seu nivell d’activitat motora va disminuir, tenint més autocontrol. D’aquesta manera, l’alumne estava més predisposat per aprendre.

Des de l’àmbit escolar, la meva vessant, els mestres que treballàvem amb l’Àlex orientàvem la nostra tasca educativa a treballar sobretot la connexió de l’alumne amb el seu entorn (amb sí mateix, amb els objectes i amb les persones). D’aquesta manera, es realitzava un treball intens de llenguatge, atenció, rutines educatives i continguts curriculars bàsics de caire funcional.

A nivell organitzatiu i metodològic, cal dir que era molt important establir un referent per a l’Àlex a fi de donar-li seguretat. Els referents, durant aquells cursos, érem la mestra-tutora i la mestra d’educació especial.

Igualment, s’oferia de forma diària un temps i un espai exclusiu per a l’alumne; es tractava d’un temps on l’Àlex podia expressar i manifestar les seves emocions, neguits,… de forma totalment lliure.

L’ambient era molt estructurat i es treballava amb un horari visual, a fi d’ajudar a l’Àlex a estructurar les rutines diàries: l’hora de llenguatge, el pati, la sessió de música,… i a donar-li seguretat i confiança.

Al llarg d’aquests cursos, amb l’ajuda d’aquest treball a nivell educatiu i juntament amb la resta de suports de la resta d’àmbits, l’Àlex evolucionava positivament. Poc a poc, era més capaç de fer petites connexions amb el seu entorn, el seu llenguatge no era tan ecolàlic i començava a servir-li d’instrument per fer demandes i expressar emocions, i era capaç de captar continguts curriculars bàsics treballats de forma vivencial i funcional.

A grans trets, aquest va ser el recorregut que vaig compartir amb l’Àlex. Un camí ple d’incerteses, canvis, esforços, constància però, sobretot, ple d’il.lusió i aprenentatges.

Àfrica López i Julià
Mestra d’educació especial
18 de gener de 2013

Una mirada al món de l’autisme

PatriciaAlex

Tanqueu els ulls i imagineu una capsa molt gran de llapis de diferents colors… del blanc al negre, amb totes les diferents tonalitats i textures… Aquest és el món dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), amb tota la seva varietat i diferències.

L’autisme és un trastorn del desenvolupament que es manifesta des de la infantesa. Les seves característiques són: pobre interacció social, dificultats en la comunicació verbal i no verbal i activitats i interessos restringits i repetitius. Entre 3 i 5 nens de cada 10.000 tenen autisme. Els nens estan afectats de 3 a 4 cops més que les nenes però sovint l’autisme és més sever en elles que en ells. L’autisme, més que un problema que afecta una persona, és un trastorn d’incapacitat que afecta tota la família. El tractament que requereix un nen o una nena amb autisme és molt exigent per a la família, tant personalment-anímicament com econòmicament. Els pares i mares de nens amb autisme s’exposen a múltiples reptes que tenen un impacte fort en el seu entorn més directe.

No existeix cura per a l’autisme, però les teràpies i intervencions conductuals estan dissenyades per ajudar a millorar els principals símptomes de l’autisme i poden permetre una milloria substancial. Tots els professionals estem d’acord en el fet que quant més aviat es produeixi la intervenció, millor. L’orientació familiar per als pares i germans dels nens i nenes amb autisme (així com en l’àmbit escolar) és igual d’important que el mateix tractament directe amb els nens afectats per aquest trastorn.

Els nens i nenes que tenen autisme no vol dir que siguin autistes. Així com una persona que té un trastorn bipolar no vol dir que sigui bipolar. Amb això vull dir què, són nens que com la resta de nens, volen somriure, compartir i que els entenguin. Qualsevol nen pot aprendre, l’únic que cal és trobar la manera adequada d’ensenyar-los, i això és feina nostra, és l’objectiu de tot professional. Tenim que lluitar perquè tots ells tinguin una bona qualitat de vida amb les seves famílies i totes les persones del seu entorn, perquè siguin feliços.

 

Patricia Duran
Directora Escala Iris – Centre de Desenvolupament Infantil
www.escalairis.com
5 d’octubre del 2013

L’Associació Nash Alex Sasha, a la Fira de Nadal d’Igualada

Fira de NadalAquest mes de desembre n’hem preparat una de grossa per seguir ajudant l’Àlex i poder recaptar més fons per mitigar el seu Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), en benefici d’una millor qualitat de vida i del seu creixement personal, i així, pugui seguir tenint una vida feliç i plena. Aquests propers caps de setmana de desembre ens trobareu a la Fira de Nadal d’Igualada, un espai tradicional al centre de la ciutat, on desenes de parades venen els seus articles nadalencs.

A la Fira de Nadal d’Igualada ens podreu trobar amb una parada plena de productes de marxandatge per ajudar l’Àlex i promocionar la nostra causa. En aquesta fira trobareu samarretes, motxilles de polièster, polseres, gots reutilitzables, xapes i números de loteria de la Rifa de Nadal, tot personalitzat. Els beneficis que s’obtinguin aniran destinats a continuar els tractaments que rep l’Àlex.

La Fira de Nadal d’Igualada se celebra al centre de la ciutat (plaça Pius XII, carrer de Santa Maria, plaça del Bruc i plaça de l’Ajuntament) els caps de setmana del 7 i 8 de desembre, 14 i 15 de desembre i 21 i 22 de desembre, des de les 10h del matí i fins a 2/4 de 9 del vespre.

La nostra parada ha estat possible gràcies als col·laboradors solidaris que ens ajuden desinteressadament: la floristeria NUS d’Igualada, que ens crearà un espai nadalenc i tradicional; a Decotext Llar d’Igualada, que vesteixen la taula amb estovalles negres; a Tallers Clapera, que han fet l’estenedor per penjar els cartells i alguns guarniments nadalencs, i sobretot a la Comissió de Festes Barri de la Font-Vella d’Igualada i a Fira d’Igualada, organitzadors d’aquesta fira nadalenca i que han acceptat la nostra participació. Des d’aquí volem donar-los les gràcies a tots.

Loteria de Nadal per ajudar a l’Àlex

Loteria de NadalS’acosta Nadal i un dels clàssics d’aquesta època són els dècims d’il·lusió de la loteria de Nadal. Com ja sabreu, estem fent moltes coses per ajudar a l’Àlex i és per això que també ens hem decidit per fer números de loteria per la Grossa de Nadal que es realitzarà el 22 de desembre. Per cada bitllet de loteria jugueu la quantitat de 4€ en el sorteig que es farà a Madrid i doneu 1€ a l’Associació Nash Alex Sasha per continuar ajudant a l’Àlex en la seva lluita contra el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Els bitllets de loteria els podreu trobar en una dotzena d’establiments d’Igualada i comarca (i que trobareu a continuació) i també els podreu aconseguir de forma presencial. Envieu-nos un correu-e a la nostra adreça nashalexsasha@gmail.com per concretar una quedada i te’n vendrem presencialment.

Molta sort en el sorteig i moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres!

Punts de venda

AKORD’S
Carrer Pobla de Claramunt, 1 (Cantonada Av. Balmes)
IGUALADA
Tel 938048932

CAFETERIA MUNTANER
Av. Mestre Montaner, 32
IGUALADA
Tel 938046472

EL BLAU – Cafeteria
Av. Balmes, 61
IGUALADA
Tel 938045572

EL FORN DE JORBA
Av. Canaletes, 36
JORBA
Tel 938094054

Av. Mestre Montaner, 38
IGUALADA
Tel 938035199

LA FOU
Av. Mestre Montaner, 33
IGUALADA
Tel 938096712

NÚRIA MARIMON
Av. Mestre Montaner, 32
IGUALADA
Tel 938039657

VENDING MARTÍNEZ, S.C.P.
Carrer Alemanya, 20
Polígon Industrial
IGUALADA
Tel 938036316

LA PIZZERIA.CAT
C/ PLAÇA St.JAUME Nº11
CAPELLADES
93 8013170

Més de 900€ per continuar ajudant l’Àlex!

10196317143_4324ec2193_c

És per nosaltres tota una satisfacció anunciar-vos que en la festa que vam fer per l’Àlex el passat 5 d’octubre es van aconseguir recaptar 911,16€ per poder continuar ajudant l’Àlex! Moltes gràcies a tots els que vau fer possible la festa i a tots aquells que vau participar!

Sense cap dubte, no hauria estat possible sense vosaltres. Aquests 911,16€ s’han afegit als diners que hem aconseguit durant aquests mesos, ja sigui als obtinguts de les polseres solidàries, a les aportacions que feu al nostre compte, a més de la festa que vam fer a laBastida ara fa uns mesos. Gràcies a tot això, l’Àlex pot continuar rebent els tractaments psicoterapèutics per mitigar el seu Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en benefici d’una millor qualitat de vida i del seu creixement personal i així, pugui seguir tenint una vida feliç i plena.

Durant la Segona festa de l’Àlex, que vam fer al recinte Cal Carner d’Igualada, vam aconseguir vendre 365 entrades. Ens hauria agradat vendre més entrades i poder ser més gent durant tot el dia, però estem molt contents de tothom qui va poder venir. Gràcies a aquesta festa vam poder continuar fent difusió de la nostra tasca i donar a conèixer la nostra Associació Nash Alex Sasha a la ciutat i a la comarca.

Qui millor s’ho va passar, sense cap dubte, va ser l’Àlex, que va ser capaç d’aguantar tot el dia, des de les 11 del matí i fins a quarts d’11 de la nit. Tot i que encara no tenia molt clar de què anava la festa, s’ho va passar d’allò més bé, de la mateixa manera que ho va fer na Vika, la seva germana, que va participar de tota la festa. Per nosaltres, veure la cara de felicitat de l’Àlex va compensar tot el cansament i l’esgotament, la preparació i les hores invertides.

Volem aprofitar per donar les gràcies a tot el públic assistent, als músics i artistes, als voluntaris i col·laboradors que de manera solidaria van col·laborar en la festa i en ajudar a la causa de l’Àlex. Sense tots ells, no hagués estat possible. És per això que, a continuació, volem agrair la seva dedicació compartint amb tots vosaltres totes les persones i empreses que han col·laborat amb nosaltres.

Moltes gràcies a tots!

Col·laboradors

Musics i artistes

ELS FALCONS DE CAPELLADES
PETITS DIABLES D’IGUALADA
MOLTAXAMBA DE VILANOVA DEL CAMÍ
GABBY
ELS PROTONS D’IGUALADA
ALBERT BALCELLS
PRIBIZ
EKO TAYM – PILAR CORRONS
ENRIC VERDAGUER
JoKB
LJUBLIANA & THE SEAWOLF
LES TIETES QUEQUES

Escola de Música Akord’s Igualada

BERNAT DOMINGO
CLARA SÁNCHEZ
LAIA GONZÁLEZ
POL SÁNCHEZ
TON PALLARÉS

Presentadores

CARME PLANELL
LYS MIRÓ

Voluntaris

ALBERT PALOMAS
ANNA CASALS
ANSELMO GÓMEZ
AURELI ROSA
CARMEN MÁXIMO
CLARA MARTÍNEZ
CRISTINA MARTÍNEZ
CRISTINA PLUMED
JANINA PINYOL
LAIA TORRADES
LLUIS CAMPOS
MARGA XAUS
MARIONA BARRAL
MARTA FERRER
MARTÍ GOMÀ
NÚRIA MUÑOZ
POL VERGÉS
RAMON VERGÉS
RAQUEL MARTÍNEZ
TOMMY MENDIETA
VIKA GÓMEZ

Col·laboradors

AJUNTAMENT D’IGUALADA
ANDRÉS BOTIAS I JIMI RECASENS
AKORD’S
ANIMA’NS
CARNISSERIA FERRER
COPISTERIA COMARCA
CREU ROJA ANOIA
DISTRIBUCIONS ORPINELL
FIDEL SERRA PASTISSERIA
FIRA D’IGUALADA
FOTOS ALEXMODART
GARRIGA PASTISSERIA
GEM
LA CONFITERIA
LORENA MENDOZA, XAVI AMAT I ÀNGEL BARRADO.
MPIQUÉ
MUSFI’S
NEUS BASART COPETE
OLLÈ
OSCAR PASTISSER
PAELLA MÒBIL
PLA PASTISSERIA
RÀDIO SALA
SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL (STI)
VENDING MARTÍNEZ, SCP

Col·laboradors habituals

MARCMANYE.COM
CARÀTULA AUDIOVISUALS
CENTRE ESCALA IRIS
JAUME NOGUERA

Segona festa solidària per l’Àlex

CARTELL

Aquest proper dissabte 5 d’octubre teniu una nova cita per ajudar a l’Àlex! Aquest dissabte t’esperem al recinte de Cal Carner d’Igualada en una nova festa solidària amb música, menjars populars i activitats per tota la família. Aquesta festa té com a objectiu recaptar fons per a que l’Àlex pugui seguir rebent els tractaments per lluitar contra el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Després de l’èxit del festival musical organitzat a laBastida el passat juny i de la creació de les polseres solidàries, des de l’Associació Nash Alex Sasha hem organitzat una nova festa, que començarà a les 11.00h al recinte firal de Cal Carner (carrer Doctor Pujadas 83, d’Igualada). En aquesta ocasió hi haurà tot un seguit d’activitats infantils, tallers, grups de percussió, animadors infantils, àpats a preus populars i actuacions musicals, que començaran a la tarda i acabaran fins a cloure la jornada, cap a la mitjanit.

El preu de l’entrada és de 3€ (tot el dia) i els assistents rebran com a obsequi una xapa commemorativa. L’entrada es podrà comprar el mateix dissabte o anticipadament als següents establiments:

  • Akord’s (Carrer Pobla de Claramunt, 1 – Cantonada Av Balmes),
  • Hot Blues (Carrer Tarragona, 9),
  • Posa’l Disc (Plaça del Rei, 1) d’Igualada.

A més, qui ho vulgui, també podrà comprar el tiquet dels àpats populars de forma anticipada per només 10€.

Tota la recaptació que es faci durant el dia, ja sigui amb la venda d’entrades com en el servei de bar, anirà destinada a continuar els tractaments que rep l’Àlex per tractar el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), i que així pugui seguir tenint una vida feliç i plena.

Horaris d’actuacions i activitats:

11.00h – Inici de la festa.
11.00h – 16.00h Inflables, tallers infantils i tallers amb els Falcons de Capellades.
12.00h – Petits Diables d’Igualada.
13.00h – MoltaXamba – grup de percussió i batucada.
13.00h – Petita introducció del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
14.00h – Dinar Popular.
15.00h – Canta Jocs – animador infantil.
16.00h – Gabby – animador infantil.
17.00h – Protons i Albert Balcells – grup de percussió i batucada – cantant.
18.00h – Mata el cuc per un 1€ – berenar amb xocolatada.
18.00h – Pribiz.
19.00h – Eko Taym – Pilar Corrons.
20.00h – Enric Verdaguer.
Petita introducció del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
21.00h – Sopar Popular.
21.00h – JoKB.
22.00h – Ljubliana & The Seawolf.
23.00h – Les Tietes Queques.