Fins de l’Associació

LogotipNashAlexSasha

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 52166.

N.I.F. G66049545

Capítol I. Article 2

Els fins de l’associació són:

a) Prestar ajuda i assistència així com aconseguir els recursos econòmics necessaris per donar tractaments terapèutics a l’Alexander Gómez Máximo, l’Àlex, per mitigar el seu Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en benefici d’una millor qualitat de vida i del seu creixement personal.

Els recursos obtinguts es destinaran a donar tractaments, teràpies i educació especialitzada i de suport a l’Àlex amb l’objectiu de desenvolupar les seves capacitats potencials per permetre que arribi a ser una persona adulta autònoma i funcional.

b) Donar a conèixer el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

En queda exclòs tot ànim de lucre.